Adatkezelési tájékoztató figyelemmel a EU egységes adatvédelmi rendeletére (2016/679 Rendelet; “GDPR

Adatkezelési tájékoztató figyelemmel a EU egységes adatvédelmi rendeletére (2016/679 Rendelet; “GDPR”)

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei
Fónagy Dávid Egyéni Vállalkozó
Székhely: 1116. Budapest. Andor utca 21/c
Nyilvántartási szám: 51368427
Adószám: 68184838-2-43
Bank: Budapest Bank
Számlaszám: 10102093-12607100-01004006
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info@chromestylehungary.com
Telefonos elérhetőség: +3670/4327103
Postacím: 1116. Budapest. Andor utca 21/c
Adatkezelésért felelős személy neve és beosztása: Fónagy Dávid egyéni vállalkozó

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt
személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Az cookie-król:
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie
betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének küld
el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát
és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a
látogatóinkról. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords
rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén
küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának
tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google,
ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető
webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók –
közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések
kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a
felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső
szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
Az cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1)
bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Alkalmazott cookie-k:
– Analitika, követés cookie
– Webhelyen keresztüli követés
– Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra
vonatkozóan, hogy a böngészőben
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
-hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

2.2. A megrendeléssel, szavatossággal és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)
rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6
§ (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi
kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A megrendelés hibátlan teljesítése, szavatossági jogok biztosítása. A jogszabályoknak
megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az
Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást
közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:
A megrendeléshez név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám és e-mail cím szükséges, a
számla kiállításához pedig név és számlázási cím.

Az adatkezelés időtartama:
Megrendelés hibamentes teljesítéséhez szükséges személyes adatokat és kiállított számlákat
az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja,
az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során
megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

2.3. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv.
5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez
alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:
Az adatkezeléshez a név, szállítási cím, e-mail cím és telefonszám megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a kiszállítási adatokat a kiszállítástól számított 8 évig kezeli a számlával
együtt. A kiszállító, mint adatfeldolgozó a saját Adatvédelmi Nyilatkozatának megfelelő
időtartamig kezeli.

2.4. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv.
5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára.
Valamint célunk, hogy termékinformációra vonatkozó önkéntes kérésére megfelelő terméket
ajánlhassunk az Ön számára webáruházunk készletéből.

A kezelt adatok köre:
A kapcsolatfelvételkor név, cím és elektronikus elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám),
megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:
A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket a személyes adatok törléséig, a személyes adatok
kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, de bármikor lehetősége van a
kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

2.5. Regisztráció
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv.
5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Ön megrendelése során a webáruházban tárolt adatait, újabb adatbevitel nélkül
felhasználhatja, vagy azokat módosíthatja, kérésre töröltetheti.
A kezelt adatok köre:
A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes
adatokat:
– felhasználónév,
– saját e-mail cím,
– jelszó,
továbbá rendeléshez kellhet:
– számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
– szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
– telefonszám
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett
esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
Az adatkezelés időtartama:
A regisztráció során rögzített személyes adatokat, a személyes adatok törléséig, a személyes
adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, de bármikor lehetősége van
a regisztráció során megadott személyes adatok törlését kérni.

2.6. E-mail címek felhasználása
Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek
felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon
használja fel e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó
azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a
kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
Az Adatkezelő, mint szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a
változásokra vonatkozó, valamint az Adatkezelő, mint szolgáltató egyéb hasonló
szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő, mint szolgáltató bizonyos esetekben
elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról”
nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban az Adatkezelő, mint szolgáltató nem
használja reklámozási célra.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél)
tartalmazó leveleket nem küldünk.

2.7. További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást
nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi há
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az
Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen
személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról
kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

3. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

3.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

  • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
  • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
  • Adószám: 23495919-2-41
  • EU-s közösségi adószám: HU23495919
  • Cégjegyzékszám: 01-09-968314

A www.kridx a személyes adatok tárolását a  Magyar Hosting Kft. szerverein végzi.
A személyes adatok megismerésére nem jogosult az adattároló.

3.2. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Név: Mixpakk Kft.
Székhely: 1119. Budapest, Petzvál József utca 50-56. (1116 BUDAPEST, FONYÓD U. 2)
E-mail: futarrendeles@mixpakk.hu

Az áruszállítók és futárok az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködnek
a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során a futárok a vevő nevét, címét, e-mail címét és a
telefonszámát a saját Adatvédelmi Nyilatkozatának megfelelően, az ott meghatározott ideig
kezelik.

4. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,
hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.

5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
– a tájékoztatáshoz való jog,
– az adatok helyesbítéséhez való jog,
– az adatok törléséhez való jog,
– az adatok zárolásához való jog,
– a tiltakozás joga.
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai
kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok
továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az
adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt
törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5)
bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így
például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. §
(5) bekezdésében foglalt esetben;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

6. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó
törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes
adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések
megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az
Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

7. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési
tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi
szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

8.Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más
honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes,
kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást megtiltsa.
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi
magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja
vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Jelen Adatvédelmi

Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018. November 26.