Szállíthatósági informácíók

Szállíthatósági informácíók

Szállításra vonatkozó információk. 14.1. UN-szám: Nem vonatkozik rá. 

14.2.  Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem vonatkozik rá.

14.3.  Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem értelmezhető.

Szárazföldi szállítási besorolás (RID/ADR): Nincs besorolva.

14.4.  Csomagolási csoport: Nem vonatkozik rá.

14.5.  Környezeti veszélyek: Nincs környezeti veszély.

14.6.  A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nincs szükség speciális óvintézkedésre.

14.7.  A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem vonatkozik rá

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://kridx.hu/wp-content/uploads/2018/11/kridx-blog-kep.png);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: fixed;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;} Messenger icon